Børn har en fantastisk – og tit ret irriterende – evne til at gennemskue voksne.

Og de ved instinktivt når du ikke står ved det, du laver. Når du ikke er ’dit autentiske selv’.

Det er ikke planen, at du skal være den bedste i verden, og vide det hele på en gang. Det er der ikke nogen der kan.

Hvis du bevæger dig ud i noget du ikke ved – så stå ved det!

Oh ja – du vil ’fejle’, men det er ikke et nederlag.

Det er en kontinuerlig proces, at vise sine børn ‘den rette vej.’ Det kræver, at vi lærer børnene at sejre såvel som, at fejle.

I en tid, hvor curling forældre og service børn er en del af det danske sprog, er det vigtigt at pointere at fejl er en essentiel læringsproces.

Blandt forældre var frygten for stigmatisering som ’dårlig forældre’, konsekvensen ved manglende kontrol, samt muligheden for at skade børnene ved ikke at være perfekt, dominerende.

Læs hele artiklen i marts måned Fessornyt på https://edulab.dk/files/fessornytmarts/index.html#/12/